Generalforsamling 2020

30-01-2020
Kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes som sidste år på Halkær Mølle: torsdag den 30. januar kl. 19.00.

Dagsorden efter vedtægterne og forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil der være kaffe, kage og rullepølsemadder.

Nærmere program for aftenen følger senere i nyhedsbrev og på hjemmesiden.


På bestyrelsens vegne - Tage ØrsnesAfholdes:
Halkær mølle