Møde strukturen i DJ

16-09-2019
kl. 19.00

Til alle foreninger i Danmarks Jægerforbund Kreds 1

 

Vi håber I allerede nu har sat kryds i jeres kalender til mødet om drøftelse af strukturen i Danmarks Jægerforbund. 

 

Til mødet deltager medlemmer fra Strukturudvalget, HB-medlemmer - og forhåbentligt alle medlemmer som er interesserede. 

 

Invitationen er udsendt fra Strukturudvalget og mødet afvikles som bekendt:

16. September kl. 19.00 i Brovst Sport og Kulturcenter. 

Der står i invitationen at der ingen tilmelding er til dette, man skal blot møde op. 

 

Kredsbestyrelsen har, for ikke at lægge to store møder så tæt op af hinanden, derfor valgt at aflyse vores ellers så traditionsrige formandsmøde og anbefaler at alle interesserede fra foreningerne i Kredsen deltager i mødet den 16. September for at give deres input til forslaget om ny struktur. 

 

På Kredsbestyrelsens vegne

Grethe Jakobsen

Kredsformand